Uvjeti korištenja

PODACI O TVRTCI

Majushka d.o.o.
Sjedište:
Prevoj 79, 10 000 Zagreb
MBS: 081170272
OIB: 42220234924
IBAN: HR5424840081135075238
Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, HR – 10 000
Direktor: Nenad Tatarinov
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

 

Uvjeti korištenja

Stranica www.majushka.com je u vlasništvu tvrtke Majushka d.o.o. (u daljnjem tekstu: Majushka). Za vrijeme korištenja primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Majushka zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Smatra se da su korisnici u svaklom trenutku korištenja web stranice upoznati sa uvjetima i odredbama.

Sav sadržaj na www.majushka.com kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, digitalni downloadi i drugi podaci navedeni na web stranici vlasništvo su tvrtke Majushka d.o.o. ili naših partnera i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba kao što je kopiranje, korištenje, izmjena i drugo, predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

Majushka ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim, no Majushka ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama tvrtke. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na info@majushka.com

Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici. Djeca do 16 godina smiju naručivati samo uz prisustvo roditelja! Ako naručena roba nije isporučiva, Majushka d.o.o. će ponuditi kupcu drugu najsličniju robu i nakon što kupac potvrdi e-mailom da mu ponuda odgovara, najranije sljedeći dan isporučit će robu kupcu prema odabranom načinu dostave. Ukoliko kupcu ponuda ne odgovara izvršit ćemo povrat sredstava.

Uvjeti kupnje

Ako koristite ovu stranicu, Vi ste odgovorni za povjerljivost vašeg korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa Vašem računalu. Vi prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći Vaše korisničko ime i lozinku.

Načini plaćanja

U webshopu Majushka moguće je platiti na sljedeće načine (za kupce iz RH):

1.) Plaćanje pouzećem – roba se plaća po dostavi od strane kurirske službe. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.

2.) Općom uplatnicom/virmanom – ovaj način plaćanja podrazumijeva gotovinsku uplatu u pošti ili banci, kao i uplatu na račun tvrtke Majsuhka d.o.o. putem internet bankarstva.

3.) Kreditnim karticama

Jednokratno: Visa, Visa Premium, Mastercard, Diners

Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti (HRK). Iznos koji će se naplatiti na Vašoj kreditnoj kartici) izračunat je konverzijom cijene iz eura u hrvatsku kunu prema važećoj tečajnoj listi Privredne banke Zagreb. Prilikom terećenja Vaše kreditne kartice, isti iznos će se konvertirati u Vašu lokanu valutu prema tečajnoj listi udruge kartičarskih kuća. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike između originalne cijene prikazane na našoj web trgovini.

U webshopu Majushka moguće je platiti na sljedeće načine (za kupce iz EU):

1.) Općom uplatnicom/virmanom – ovaj način plaćanja podrazumijeva gotovinsku uplatu u pošti ili banci, kao i uplatu na račun tvrtke Majsuhka d.o.o. putem internet bankarstva.
Kupci sa područja EU mogu nam poslati upit na mail info@majushka.com nakon čega će zaprimiti sve potrebne informacije u vezi plaćanja i troškova dostave naručenih proizvoda.

 

Reklamacije i zamjene

E-mail adresa za reklamacijske upite je info@majushka.com

Odredbama članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, propisano je da na obaveznopravne odnose između potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima, a člankom 43. stavak 2. istog Zakona u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. Prava koja pripadaju potrošaču na temelju pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke definirana su člancima 400. do 422. Zakona o obaveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08., 125/11.), a odredbama članka 403. stavak 4. propisano je da kod potrošačkig ugovora potrošač kao kupac nije obavezan pregledati stvar niti dati na pregled, ali je obavezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Reklamacije uvažavamo prema specifikaciji proizvođača za proizvod koji ste kupili. Neispravni uređaj možete poslati na „Mail Boxes Etc., Zagrebačka cesta 194, 10000 Zagreb“ nakon čega ćemo utvrditi da li je valjana reklamacija. Ukoliko je reklamacija valjana zamijenit ćemo istu novom i ispravnom robom. Ako je roba oštećena u transportu kupac ima pravo na besplatan servis od strane dostavljača. Prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno priložiti kopiju računa, jamstveni list, opis kvara te kompletnu dokumentaciju i orginalnu ambalažu. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili ishabanosti uređaja.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, roba kupljena na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se šalje kurirskom službom) može se vratiti (o svom trošku) u roku najkasnije 14 dana od dana primitka, isključivo u svojoj originalnoj i neoštećenoj ambalaži na adresu Majushka d.o.o. Mail Boxes Etc., Zagrebačka cesta 194, 10000 Zagreb s naznakom – Povrat robe. Uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložen jamstveni list, kopija računa i pisana obavijest o raskidu ugovora sa brojem računa na koji da izvršimo povrat sredstava. U suprotnom povrat nećemo biti u mogućnosti obraditi. Povrat robe isključuje robu koja je korištena i/ili kojoj je vidljivo oštećena ambalaža. Ukoliko je ambalaža oštećena ili nedostaju neki dijelovi povrat će biti odbijen. Troškove transporta snosi kupac.

Ne odgovaramo za krivo naručenu robu. U slučaju povrata ispravne robe kupac snosi troškove dostave. Roba mora biti vraćena prodavatelju u neoštećenoj i orginalnoj ambalaži, sa svim priloženim dokumentima i pripadajućom opremom. Povrat mora biti unaprijed dogovoren.

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana kada je roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Obrazac o jednostavnom raskidu ugovora ispunite na listu papira na sljedeći način ili jednostavno kliknite na link Obrazac o jednostranom raskidu.
Sukladno odredbi članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), obaviještavamo Vas da nam eventualne prigovore možete uputiti putem e-mail-a info@majsuhka.com ili pisanim putem na Majushka d.o.o. Slavonska avenija 1c, 10 000 Zagreb. Na upućeni prigovor dužni smo Vam odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je isti zaprimljen.

 

Privatnost podataka

Majushka d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo nužne i osnovne podatke o kupcima koji su potrebni za slanje naručenih proizvoda, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatniciMajushka d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti tzv. GDPR uredbom o općoj zaštiti podataka koja je stupila na snagu 25.05.2018.

Web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka Majushka d.o.o. Stranice služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke. Majushka d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Majushka d.o.o. se obvezuje primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i spriječavanja eventualnih zlouporaba informacija. Registracijom na stranicama ove web trgovine potvrđujete da ste u cijelosti upoznati te prihvaćate ovdje navedene uvjete korištenja.